ORTODONTİ NEDİR?

Ortodonti, Latince'de düz anlamına gelen "ortos" ve diş anlamına gelen "dontos" kelimelerinden oluşan bir kelimedir. Başka bir ifadeyle Ortodonti, diş hekimliğinin diş, çene ve yüz sistemindeki düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği dalıdır.

ORTODONTİK TEDAVİ GEREKLİ MİDİR?

Ortodontik tedavi gerekliliği hastanın anomalisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak ortodontik tedavinin yalnızca dişlerdeki çapraşıklığı düzelten estetik bir tedavi yöntemi olmadığı iyi bilinmelidir. Ortodontik tedavi hem dişlerdeki eğriliği hem de çeneler arası uyumsuzluğu düzelterek; ileride olması muhtemel dişeti hastalıklarını ve alt çene eklemindeki problemleri önleyen, aynı zamanda çiğneme fonksiyonunu ve bozuk olan konuşmayı düzeltmeye yardımcı olan bir tedavi şeklidir.

ÇOCUĞUMU ORTODONTİ MUAYENESİNE NE ZAMAN GETİRMELİYİM?

Çocuğun daimi kesici dişleri sürdükten sonra ortalama 7-8 yaşlarında ya da genel diş hekimince bir problem tespit edilmişse daha erken yaşlarda her çocuğun bir ortodonti uzmanınca kontrol edilmesi önerilir.

ÇOCUĞUMU HANGİ DURUMDA ORTODONTİ MUAYENESİNE GÖTÜRMELİYİM?

• Üst ön dişlerin alt ön dişlerden aşırı derecede önde ya da fırlak olması,

• Dişler kapanış konumunda iken üst dişlerin alt dişleri aşırı derecede örtmesi (derin kapanış)

• Üst ön dişlerin alt ön dişlerin gerisinde ya da başa baş olması

• Üst ön dişlerle alt ön dişlerin ısırma esnasında birbirine değmemesi aralarında açıklık kalması ( açık kapanış )

• Çapraşık ya da dönüşük dişler

• Parmak emme alışkanlığının 6-7 yaşlarından sonra da devam etmesi

• Çiğnemede güçlükler

• Alt çenenin çiğneme ve ısırma esnasında sağa yada sola kayması

• Dişler arasında boşluklar

• Burundan rahat nefes alamama, buna bağlı konuşma ve çapraşıklık problemlerinin görülmesi

ORTODONTIK TEDAVI YETIŞKINLERDE DE UYGULANABILIR MI?

Gelişen teknoloji, çocukken yapılamayan ortodontik tedaviyi yetişkinlikte mümkün kılmakta; kendi düzgün dişleri ile gülümsemesi kişileri daha mutlu etmektedir. Dişler ve periyodonsiyum sağlıklı ise dişleri ilgilendiren tedaviler hemen her yaşta yapılabilir. Fakat çene kemiklerini ilgilendiren anomaliler ileri yaşlarda ancak ameliyatla yapılabilir.

BELLİ BİR SÜRESİ VAR MIDIR?

Ortodontik tedavinin süresi, vakadan vakaya değişir. Genel olarak hastaların hiç bir iskeletsel bozukluğu olmadığı ve sadece dişlerinde çarpıklık olduğu koşullarda tedavi 6 aydan 2 yıla kadar uzayabilmektedir.

ORTODONTİK TEDAVİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

• Daha güzel ve etkileyici gülüşler

• Dişlerin daha iyi fonksiyon görmesi

• Çene ve diş problemlerinin düzeltilmesi sayesinde hastada kendine güvenin artması

• Çapraşıkların düzeltilmesi ile dişlerin daha kolay temizlenebilir hale gelmesi, bu sayede çürük ve dişeti problemlerinde azalma

• Dişlerin düzeltilmesiyle buna bağlı gelişen bazı konuşma problemlerinin de düzeltilmesi

• Çocuklarda daimi dişlerin uygun pozisyonda sürmesine rehberlik ve ileride olabilecek problemlerde azalma

• Uzun vadede sağlıklı diş ve dişetleri