ENDODONTİ NEDİR?

Endodonti terimi; Yunanca “Endo” (içinde) ve “dent” (diş) kelimelerinden türemiştir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, endodonti dişlerin iç kısımlarıyla ilgili problemlere müdahele eden ve çözümleyen bilim dalıdır. Daha farklı bir ifadeyle endodonti diş pulpası ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği branşıdır.

NE ZAMAN KANAL TEDAVİSİ YAPILMALIDIR?

• Dişte kendiliğinden görülen ağrı,

• Geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı,

• Soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi,

• Dişin etrafında, dişetinde görülen şişlik,

• Dişin enfekte olması sonucu oluşan fistül veya dişte renkleşme.

• Canlılığını kaybeden dişlerder ağrı olmasa bile kanal tedavisi gerekir.

KANAL TEDAVİSİ YAPILIRKEN AĞRI VEYA ACI OLUR MU?

Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulduğu için herhangi bir ağrı veya acı hissedilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda hasta az da olsa rahatsızlık duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır.

KANAL TEDAVİSİ YAPILDIKTAN SONRA AĞRI VEYA ACI OLUR MU?

Kanal tedavisi yapılan bir dişin pulpası çıkartılmış olduğundan; soğuk-sıcak gibi dış uyaranlara karşı dişte ağrı oluşması söz konusu değildir. Eğer tedavi öncesinde ilgili dişte ağrı veya iltihap varsa tedaviyi takip eden ilk birkaç günde özellikle çiğneme gibi dişin üzerine baskı gelen durumlarda hafif ağrı hissedilmesi normaldir.

KANAL TEDAVİSİ İŞLEMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

Kanal tedavisi işlemi aslında ağrısız bir işlemdir ve hastanın iyileşme süresi boyunca yaşadığı konforsuzluk diş çekimine nazaran oldukça azdır. Modern teknikler ve etkili anestezi işlemleri sayesinde kanal tedavisi deneyimi yaşayan hastalar, dişlerini çektiren hastalara nazaran daha az ağrı ve konforsuzluk belirtmektedirler. Kanal tedavisi yaptırmak yerine dişin çekimi ve sonrasında da protezler işlemleri yaptırmak daha yorucu ve maliyetlidir. Dolayısıyla kanal tedavisi aslında en hızlı ve ucuz tedavi yöntemidir.